Ambienti on/off

[MU][CNDA]7月3日拉练通知

1 22 orë më parë E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-07-03 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]6月26日拉练通知

12 7 ditë më parë E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-06-26 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]6月19日拉练通知

9 Dita 3,134, 00:58 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-06-19 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]6月12日拉练通知

8 Dita 3,126, 17:50 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-06-12 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]6月5日拉练通知

9 Dita 3,119, 23:42 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-06-05 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »