Ambienti on/off

[MU][CNDA]8月3日晚tinapegh牌拉练通知

1 9 orë më parë Kina Analizat e Luftimeve Analizat e Luftimeve

2014-8-3 20:00 男人节继续tinapegh牌拉练

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数*tinapegh

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65*tinapegh

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

入(gao)军(ji)请入QQ群:120090596

8月赞助招商,lexo më shumë »

[MU][CNDA]7月27日晚tinapegh牌拉练通知

23 6 ditë më parë Kina Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2014-7-27 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

入(gao)军(ji)请入QQ群: … lexo më shumë »

[MU][CNDA]7月20日晚拉练通知

20 Dita 2,432, 02:23 Kina Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2014-7-20 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

入(gao)军(ji)请入QQ群: … lexo më shumë »

[MU][CNDA]7月13日晚thewey牌拉练通知

17 Dita 2,424, 23:11 Kina Analizat e Luftimeve Analizat e Luftimeve

2014-7-13 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数*thewey

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65*thewey

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

入(gao)军(ji)请入QQ群: … lexo më shumë »

[MU][CNDA]7月6日晚拉练通知

23 Dita 2,418, 00:14 Kina Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2014-7-6 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

入(gao)军(ji)请入QQ群:120090596 … lexo më shumë »