Ambienti on/off

Regjistrohu

 

Vazhdo

Vazhdo Me krijimin e llogarisë ju pajtoheni me Kushtet e Shërbimit dhe Të dhënat private
Ridërgoni emailin   |  Nuk mund të gjeni emailin? confirmation@erepublik.com

Resend the confirmation email to this address

Ridërgoni emailin Nuk mund të gjeni emailin? confirmation@erepublik.com

《eChina国会一周简报Day1894-1900》

Dita 1,900, 22:29 E Publikuar në China Kina nga eChina Congress
没有报到或请假的议员包括:
Saturn Community党 Crematory_Ns, huyue 共两人。
另外Too Simple Party党议员bigcat.chen请假一周 (由 2013-2-1 至 2013-2-7)。

本届议员上周至今所有表决结束及或失效之议案标题附链接、提案人、表决结果

讨论编号:19597963
表决编号:19601052
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][表决][48小時]荷兰友人申請入籍
讨论链接:http://bbs.178.com/thread-19597963-1-1.html
表决链接:http://bbs.178.com/thread-19601052-1-1.html
提案人士:aragonaragon
表决时间:2013-1-30 12:15:05至2013-2-1 12:15:05

荷兰友人curerofthought入籍申请
1.赞成-27票
2.反对-1票
3.弃权-5票

荷兰友人curerofthought入籍申请通过

议员 Crematory_Ns,huyue未报到
议员 boscopong,smartedboy,ChinaMoomba,myazure未出席表决
议员 solonkwok迟到,故其表决无效


讨论编号:19599849
表决编号:19601584
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][表决][48小時]罗罗友人CornelB申請入籍
讨论链接:http://bbs.178.com/thread-19599849-1-1.html
表决链接:http://bbs.178.com/thread-19601584-1-1.html
提案人士:aragonaragon
表决时间: 2013-1-31 02:34:15至2013-2-2 02:34:15

罗罗友人CornelB入籍申请
1.赞成-23票
2.反对-3票
3.弃权-5票

罗罗友人CornelB入籍申请通过

议员 Crematory_Ns,huyue未报到
议员 bigcat.chen休假中
议员 KillerJ,myazure,boscopong,70sPoverty,peixiaokai未出席表决
议员 smartedboy迟到,故其表决无效


讨论编号:19599877
表决编号:19601585
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][表决][48小時]克克友人Johnnie boys申CS
讨论链接:http://bbs.178.com/thread-19599877-1-1.html
表决链接:http://bbs.178.com/thread-19601585-1-1.html
提案人士:aragonaragon
表决时间: 2013-1-31 02:35:05至2013-2-2 02:35:05

克克友人Johnnie boys入籍申请
1.赞成-27票
2.反对-1票
3.弃权-4票

克克友人Johnnie boys入籍申请通过

议员 Crematory_Ns,huyue未报到
议员 bigcat.chen休假中
议员 KillerJ,myazure,boscopong,70sPoverty,peixiaokai未出席表决


讨论编号:19599852
表决编号:19601586
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][表决][48小時]克克友人Absentee申請CS
讨论链接:http://bbs.178.com/thread-19599852-1-1.html
表决链接:http://bbs.178.com/thread-19601586-1-1.html
提案人士:aragonaragon
表决时间: 2013-1-31 02:35:52至2013-2-2 02:35:52

克克友人Absentee入籍申请
1.赞成-24票
2.反对-1票
3.弃权-7票

克克友人Absentee入籍申请通过

议员 Crematory_Ns,huyue未报到
议员 bigcat.chen休假中
议员 myazure,boscopong,70sPoverty,peixiaokai未出席表决
议员 smartedboy迟到,故其表决无效


讨论编号:19599922
表决编号:19601588
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][表决][48小時]波黑友人_TonyMontana_申CS
讨论链接:http://bbs.178.com/thread-19599922-1-1.html
表决链接:http://bbs.178.com/thread-19601588-1-1.html
提案人士:aragonaragon
表决时间: 2013-1-31 02:37:10至2013-2-2 02:37:10

波黑友人_TonyMontana_入籍申请
1.赞成-25票
2.反对-2票
3.弃权-5票

波黑友人_TonyMontana_入籍申请通过

议员 Crematory_Ns,huyue未报到
议员 bigcat.chen休假中
议员 myazure,boscopong,70sPoverty,peixiaokai未出席表决
议员 smartedboy迟到,故其表决无效本届议员上周至今所有讨论议案标题附链接

讨论编号:19598776
议案标题:[遊戲數據非真實][重要][討論][48小時]移民局议案(针对国人)
讨论连接:http://bbs.178.com/thread-19598776-1-1.html
提案人士:ackmk9
讨论时间:2013-1-28 10:23:28 至 2013-1-30 10:23:27

讨论编号:19601365
议案标题:[遊戲數據非真實][重要][討論][48小時]华语玩家eC通道修改
讨论连接:http://bbs.178.com/thread-19601365-1-1.html
提案人士:ackmk9
讨论时间:2013-1-30 21:00:51 至 2013-2-1 21:00:50

讨论编号:19601440
议案标题:[遊戲數據非真實][討論][48小時]產生國會辦公室的方法
讨论连接:http://bbs.178.com/thread-19601440-1-1.html
提案人士:karanam
讨论时间:2013-1-30 22:33:00 至 2013-2-1 22:32:59

讨论编号:19602475
议案标题:[遊戲數據非真實][一般][討論][24小時]12月移民局報告(重發)
讨论连接:http://bbs.178.com/thread-19602475-1-1.html
提案人士:kaiay
讨论时间:2013-1-31 20:10:25 至 2013-2-1 20:10:24


一月国会秘书
Let Bullet Fly
 

Komentet

Kelvin Johnson
Kelvin Johnson Dita 1,901, 23:35

v

Miss Okashi
Miss Okashi Dita 1,901, 23:56

v

Little Sam
Little Sam Dita 1,901, 01:21

v

Congmingkeaiyoujiecao
Congmingkeaiyoujiecao Dita 1,901, 03:14

V LBF辛苦~

shayumin
shayumin Dita 1,901, 07:05

v

GOURRYNSX
GOURRYNSX Dita 1,901, 08:07

V O_OP

Peter HT
Peter HT Dita 1,902, 00:50

v
唔該議長~

 
Postoni komentin tënd

Çfarë është kjo?

Ju jeni duke e lexuar një artikull që është shkruar nga një qytetar i eRepublik-ës, një lojë e veçantë strategjike ku luajnë shumë lojtarë dhe që është e bazuar në vende të jetës reale.Krijo karakterin tuaj dhe ndihmoje vendin tuaj për të arritur lavdinë e saj përderisa ju mund të bëheni hero i luftës, botues i njohur ose një këshilltar i financave.