Háttérkép be/ki

UKAZI 5.Maj- 5.Junij

34 Nap 2,360, 05:38 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsokSpoštovani državljani eSlovenije!


Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so domače bitke nad 55% v našo több »

UKAZI: 02. maj [08:40] -04. maj [08:40]

5 Nap 2,354, 00:47 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsokSpoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so domače bitke nad 55% v našo korist … több »

UKAZI: 30. april [08:40] -02. maj [08:40]

3 Nap 2,352, 22:49 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsokSpoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so domače bitke nad 55% v našo korist … több »

UKAZI: 27. april [09:30] -29. april [09:30]

8 Nap 2,349, 00:34 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsokSpoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so domače bitke nad 55% v našo korist … több »

UKAZI: 24. april [20:30] -26. april [20:30]

4 Nap 2,347, 11:35 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsokSpoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so domače bitke nad 55% v našo korist … több »