Háttérkép be/ki

Slovenia needs your help

95 Nap 2,671, 11:41 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsok


Hello everyone,

I will be short. Greek and croatian terrorists are trying to overthrow current Dictatorship which was established by the goverment of … több »

UKAZI: 9. marec [8:30],[11:00]

11 Nap 2,666, 00:29 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsok

Spoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so … több »

UKAZI: 8. marec [9:00],[11:00]

14 Nap 2,664, 00:52 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsok

Spoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so … több »

UKAZI: 23. februar [19:10]

5 Nap 2,651, 23:21 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsok

Spoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so … több »

UKAZI: 21. februar [21:45]

4 Nap 2,648, 12:47 Megjelenés helye: Slovenia Slovenia Hadügyi parancsok Hadügyi parancsok

Spoštovani državljani eSlovenije!

Prosim, borite se v bitkah kjer vaš DMG resnično potrebujemo. Borite se v bitkah kjer je % blizu 50% ali pod 50%. Če so … több »