Háttérkép be/ki

Újság bemutatása

Wiki oldal megnyitása

Ministry of Education, eROC(Taiwan, Republic of China). eROC教育部官方通告發布

《教育部》獎章

11 12 órával ezelőtt Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Kezdeti lépések Kezdeti lépések前言:到目前有14個+3個獨裁相關的獎章
本篇不介紹獨裁相關的獎章(Dictator Trainee(獨裁見習)、True Dictator(真獨裁者)、Liberator(解放者))
在介紹前先說明各獎章會獲得的獎勵(不考慮Combat … több »

《教育部》eRepublik 組合包

14 4 napja Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Kezdeti lépések Kezdeti lépések前言:刷卡不刷卡端看個人意願,這不是奉勸大家刷卡的。
由於不是每個特售包的有譯文,本篇特售包的名字僅標示英文。

以下皆按照英文順序:

Assault pack

[img][/img]
több »

《教育部》政黨及軍團補助、拉下線填單

15 Nap 3,144, 06:30 Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Kezdeti lépések Kezdeti lépések


前言: 1.請各位新進玩家別亂花Gold跟[img]https://www.erepublik.net/images/flags_png/S/[/img] … több »

《教育部》戰場用增幅道具

10 Nap 3,138, 04:48 Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Kezdeti lépések Kezdeti lépések


最近不少人問Ghost Booster(鬼增幅器)怎麼用啊~幹什麼來著的~我怎麼會有它? 之類的問題。大家肯定是醬油太久了!


前言: 

1.本篇含英文原始文字(就是道具的原始名稱)讓各位玩家參考。

2.本篇資料 … több »

《教育部》資源戰後及南韓大戰宣導

22 Nap 3,137, 03:53 Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Kezdeti lépések Kezdeti lépések
[img]http://imageshack.com/a/img924/7085/Px65lL.pn[/img] … több »