Ambient on/off

Կիպրոսի մայրաքաղաքում կիպրացիները հայերեն են սովորում

25 2 days ago Cyprus Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիայում գտնվող Ayios Demetrios սկզբնական դպրոցում սկսվել է հայերենի ուսուցումը, հայտնում է Կիպրոսի հայ համայնքի Gibrahayer հանդեսը:

Հայերենի դասավանդումը սկսվել է համապատասխան առաջարկից հետո, որ 2009թ. սեպտեմբերին արվել է Կի

read more »

Fight for Nicolas Anelka!

8 Day 2,307, 10:32 Greece Battle orders Battle ordershttp://www.erepublik.com/en/military/battlefield/49791
Move Cyprus and fight for Anelka! read more »

Did God Create Humans Or Did Humans Create God?

15 Day 2,245, 17:08 Cyprus Political debates and analysis Political debates and analysis

?

read more »

Farewell

12 Day 2,244, 14:46 Cyprus Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

who can find you clear springs of waters, but i can!
who can tell you the age of the moon, but i can!
who can call the fish from the depths of the see, yes i can!
who can change the shapes of the hills and the headlands, i can!

i have been a

read more »

I think we are really

6 Day 2,205, 15:37 Cyprus First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Under polish occupation
New citizens today 34 xd


Dearest Admin,

Here is the list that i give you about multi and fake account using.You know that Presidential Elections are coming soon and some parties are trying to feed some fake … read more »