Ambient on/off

tesla u muzeju

14 Day 2,293, 13:05 Japan Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

pišem prvi članak nakon dužeg vremena, ali ne mogu reći da on obeležava moj povratak u ono što nazivaju strateškom igorm "erepablik".
erepablik (reč) u ovom tekstu zauzima mesto jedino iz praktičnog razloga, a to je da članak ne bi bio isuviše brzo

read more »