Ambient on/off

[ND] KapiRadom naszym kandydatem na urząd prezydenta ePL

8 Day 2,296, 10:43 Poland Political debates and analysis Political debates and analysis

"Polska potrzebuje nowoczesnych endeków, potrafiących znaleźć adekwatny język i metody działania – stosowne do wyzwań współczesności."
~Roman
read more »

[ND]Wybory kongresowe i słowo od Prezesa

27 Day 2,288, 16:14 Poland Political debates and analysis Political debates and analysis


Tradycja Narodowej Demokracji to tradycja walki cywilnej, budowania struktur cywilnych […]. Im więcej rozmaitych organizacji, tym lepiej. Im więcej środowisk i liderów w każdym z read more »

[eNDecja]ND i Braterstwo Polsko-Węgierskie razem w kongresie

23 Day 2,257, 13:25 Poland Political debates and analysis Political debates and analysis


Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym read more »

[eNDecja] Majbus oficjalnym kandydatem na PP

16 Day 2,216, 14:44 Poland Political debates and analysis Political debates and analysis" Polska potrzebuje nowoczesnych endeków potrafiących znaleźć adekwatny język i metody działania – stosowne do wyzwań współczesności."
~Roman Dmowski~


read more »

[eNDecja]Konkursy, familiady i endeckie wywiady

21 Day 2,200, 15:35 Poland Political debates and analysis Political debates and analysis


“Wszys­tko co pol­skie jest mo­je: nicze­go się wyrzec nie mogę. Wol­no mi być dum­nym z te­go, co w Pol­sce jest wiel­kie, ale muszę przyjąć i upo­korze­nie, które spa­da na naród za … read more »