Ambient on/off

2 רקטות שוגרו לאשקלון 22.04.13

2 Day 1,980, 08:51 Israel Warfare analysis Warfare analysis

באזור התעשיה באשקלון נשמע בשעה האחרונה פיצוץ, ככל הנראה מדובר בנפילה של רקטת גראד, לא נשמע אזעקה לפני הפיצוץ, חבלנים של המשטרה נמצאים בזירת הארוע.

read more »