Ambient on/off

صدا کن مرا ... صدای تو خوب است

41 Day 2,648, 12:57 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

به نام خدایی که دوستش داریم
به نام خدایی که دوستمان دارد
به نام خدای صدای تو

سلام به دوستانی که دوستم دارند و دوستانی که دوستم ندارند :دی

خب سال قبل تقریبا همین وقت ها بود که در یک مقاله و البته ارسال نامه
read more »

باز با من اشتباه کن

50 Day 2,607, 06:20 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

به نام خدای خواب خوب توی کتاب ها
به نام خدای رنگ های نارنجی

سلام به دوستان و هوطنان عزیزماز اونجایی که امروز فوق العاده بیکار بودم و ه
read more »

من شاعر تمام غزل های پر غمم .... !!!

39 Day 2,573, 12:25 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentسلام
گاهی در نهایت سکوت آنقدر بغض میکنی که هیچ حرفی برای گفتن باقی نمی ماند ...
واین از عجایب قلب آدمیزاد است .

مالک خوبم
تسلیت واژه ی کوچکیست برای این غم بزرگ
اما به جبر روزگار ناچارم از همین
read more »

دل تنگی های نقاشان خیابان اریپابلیک

127 Day 2,565, 06:36 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
سلام به همه با عشق و دوستی

پیروی مقاله ی قبلی " نقاشی های تو ... دلخوشی های من " در این مقاله از نقاشی های دوستانی که مثل همیشه پر از شور و شوق و انرژی بودن رونمایی میکنم
و صمیمانه ازشون ممنونم .

و اما داوران
read more »

نقاشی های تو ... دلخوشی های من

49 Day 2,559, 11:04 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentسلام به مردم خوب و یکرنگ سرزمینم

بله بله بله ... این شما و این مقاله ای دیگر از سوی ستاد فرهنگ سازی دولت تدبیر و امید

بر آن شدیم بار دیگر علی رغم همه ی جنگ ها و خون و خونریزی های میدان های نبرد کنار هم
read more »