Ambient on/off

Happy Birthday Hiwa

168 Day 2,954, 00:37 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


به نام خدای نارنجی

سلام به همه
نوشتن این مقاله اینجا صرفا یک اسپم محسوب می شود اما وقتی چند سال باشد که همه ی زندگی ات را با آدمهای اینجا ، آدمهایی که از نزدیک ندیده ای اما می دانی یک وجود انسانی قابل گذشت پشت این اسم
read more »

همپا ، نام یک روستا هم بود ...

41 Day 2,891, 06:26 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentبه نام خدای حرفهای خوب

از پاییز بدم می آمد
همیشه ی خدا پاییز ها و زمستان ها بیخودی عصبی م می کردند .. با اینکه خودم هم پاییزی بودم ، با اینکه میلاد هم پاییزی ست .. با اینکه بابا و مامان پاییزی اند
با اینکه همه ی کسانی که دو
read more »

مغز نوشته های یک جنین

72 Day 2,815, 02:45 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

به نام خدای نارنجی
خدای ناز ... خدای شعر های شاد
خدای همپا و هیوا

راستش را بخواهید این روزها یعنی توی این چند ماه همه ی زندگیم یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم 99 درصد زندگیم وقف فکر کردن به پسرم شده است ...
به حرف زدن با این
read more »

اندوه بزرگیست زمانی که نباشی ...

97 Day 2,783, 00:51 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

سلام

وقتی بخواهی نبودن کسی را باور کنی که روزها و ماه ها و سال ها در کنارش آرامش گرفته ای ، آن وقت است که غم توی قلب آدم پیله می کند ، ریشه می زند و احساساتت را جریحه دار می کند .
این از عجایب قلب آدمیزاد است که هنگام بغض
read more »

اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری [ H a m p a ]

93 Day 2,749, 23:57 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis


به نام خدای ایمان و انصاف و اقتدار


سلام به همه ی دوستان عزیز ایران مجازی
امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید
این دوره جسارت کردم و تصمیم گرفتم برای پست
read more »