Ambient on/off

وزارت دفاع - برنامه جنگی روز 923 - حمله به هند

84 Day 923, 11:13 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 43
تاریخ: 923 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:44

از ای … read more »

وزارت دفاع- روز 919 – تخلفات اعزام به لیائونینگ

63 Day 919, 03:15 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 42
تاریخ: 919 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:03:00

از ای … read more »

وزارت دفاع- روز 918 – تخلفات اعزام به فرانسه

84 Day 917, 22:25 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 41
تاریخ: 918 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:11:30

از ای … read more »

وزارت دفاع - تجهیز و اعزام نیروها به لیائونینگ

48 Day 917, 06:10 Iran

سلام

دستورات ارتش رو از طریق این روزنامه و ادرس زیر پیگیری کنید :
http://iran.ereparmy.com/Security/login.aspx

ژنرال ها در چت روم درحال تجهیز هستند
تجهیزبرای فیلد مارشالها از 8.5 به ب

read more »

وزارت دفاع - برنامه جنگی روز 916

77 Day 914, 22:34 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 39
تاریخ: 916 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:11:40

از ای … read more »