Ambient on/off

Войска - примерен разчет за месечни разходи

35 Day 1,028, 06:30 Published in Bulgaria Bulgaria
Добър ден на всички

Тъй като има много неща за вършене, преди да пусна … read more »

Военни инструкции към населението, 12-ти Септември (ден 1,027)

20 Day 1,027, 09:14 Published in Bulgaria BulgariaСтатията копира старата и трябва да се вотне до топа за да се read more »

Военни инструкции към населението, 11-ти Септември (ден 1,026)

14 Day 1,026, 04:59 Published in Bulgaria BulgariaСтатията копира старата и трябва да се вотне до топа за да се read more »

Въстания и Вина

38 Day 1,024, 14:46 Published in Bulgaria BulgariaДобро утро,

Нека започна първо с откровението, че като действащ министър … read more »

Военни инструкции към населението, 9-ти Септември

26 Day 1,024, 08:43 Published in Bulgaria BulgariaСтатията копира старата и трябва да се вотне до топа за да се read more »