Ambient on/off

"خون ِ شاهان"،

9 Day 2,011, 12:36 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentکتاب "خون ِ شاهان" (Blood of Kings) نوشته نویسنده انگلیسی 'اندرو جیمز' جزو یکی از پروفروش کتابهای در فهرست بهترین بیست داستان جنگی از سوی بنگاه آمازون معرفی شد.

داستان 'خون شاهان' آمیزشی ست از افسانی و تاریخ و غیرمستقیم برضد فیلم ۳۰۰ نوشته شده … read more »

علاقه به هیتلر و تنفر از اعراب برای چیست؟

35 Day 2,008, 23:22 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

نژاد آریائی از دیدگاه هیتلر
علاقه هیتلر به ایران آریائی و ارتباط آن با حمله اعراب به ایران

شاید برخی از شما عزیزان با کمال تعجب از خویش بپرسید که چه ارتباطی میان علاقه هیتلر به ایران آریائی و حمله اعراب به ایران و تنفر از یهودیان وجود

read more »