Hintergrund an/aus

tesla u muzeju

14 Tag 2,293, 13:05 Japan Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung Gesellschaftliches Zusammenspiel und Unterhaltung

pišem prvi članak nakon dužeg vremena, ali ne mogu reći da on obeležava moj povratak u ono što nazivaju strateškom igorm "erepablik".
erepablik (reč) u ovom tekstu zauzima mesto jedino iz praktičnog razloga, a to je da članak ne bi bio isuviše brzo

mehr »